Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการใช้บริการของ ufabetpal.com, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่าน ทำความเข้าใจในการใช้บริการต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายของทางเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง ซึ่งคุณต้องยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

Terms and conditions

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการของ ufabetpal.com ดังต่อไปนี้

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ทางเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้งานทุกท่าน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และในการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ทุกท่าน ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณจำเป็นจะต้องรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับทางเว็บไซต์นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น และเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายระบุไว้
 3. การใช้งาน: ทุกการให้บริการของเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยที่คุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่ทางเราได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ufabetpal.com การให้บริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น เป็นการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งทางเราจะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเราทุกกรณี
 5. การยกเลิกสมาชิก: เมื่อเกิดการละเมิดข้อบังคับ หรือทำผิดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณในทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: ufabetpal.com จะไม่รับผิดชอบในความประมาทของท่าน ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของท่านในทุกกรณี
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ufabetpal.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและยกเลิก ข้อบังคับและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทางเว็บกำหนดขึ้นมา หรือทางผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นมา โดยที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetpal.com เป็นของ ufabetpal.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ห้ามผู้ใดนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายจนถึงที่สุด
 10. การติดต่อ: ทางเว็บไซต์นั้นมีช่องทางที่ให้ทุกท่าน สามารถติดต่อเรา เมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราผ่านทาง contact@ufabetpal.com
 11. การละเมิดข้อตกลง: หากคุณละเมิดข้อตกลงที่ทางเว็บไซต์ ได้ทำการกำหนดภายใตเงื่อนไขนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: การใช้บริการสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดกับทาง ufabetpal.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในทุกกรณี
สมัครสมาชิก